Vuoden 2019 Simo on tuusulalainen Arto Rehumäki 

Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot on jakanut jälleen tunnustukset ansioituneille vapaaehtoisilleen osana vapaaehtoisten viikon ohjelmaa. Tunnustusten jakamisella yhteisö haluaa kiittää kyseisiä henkilöitä heidän panoksestaan ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä ja tuoda esiin vapaaehtoisten merkitystä yhteiskunnassa.

Tuusulan Siskojen ja Simojen toimintaryhmän aktiivi Arto Rehumäki palkitaan Vuoden 2019 Simona. Hän on ollut mukana Tuusulan Siskojen ja Simojen toiminnassa vuodesta 2014 lähtien, ensin vapaaehtoisena keikoilla ja sitten aktiivisena toimintaryhmän jäsenenä vuodesta 2016 ottaen aktiivisesti vastuuta Tuusulan tapahtumien ideoimisesta ja toteuttamisesta. Arto on usean vuoden ajan hoitanut joulukorttitempauksen käytännön järjestelyt Tuusulan alueella, kuljettanut autollaan korttikeräyslaatikoita kirjastoihin sekä toimittanut joulukortit eteenpäin. Siviiliammatiltaan Arto Rehumäki on myyntipäällikkö. Hänestä ja hänen avovaimostaan Anne Mäkisestä tulee ensimmäinen pariskunta, jonka molemmat osapuolet on nyt palkittu Vuoden Siskona tai Simona. Anne Mäkinen valittiin Vuoden Siskoksi vuonna 2017.

Vuoden 2019 Simoksi valittiin tuusulalainen Arto Rehumäki

Vuoden Tsempparina palkitaan vantaalainen Eija Åback

Vuoden Simon valinnan lisäksi palkitaan Vuoden 2019 Tsempparina Helsingin toimintaryhmän vetäjä Eija Åback. Tunnustuksen saa henkilö, joka on osoittanut taitoa, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta Helsingin toiminnan ylläpitämisessä. Hän on käytännössä yksin kantanut vastuuta tapahtumien organisoinnista, markkinoiden niitä sekä toimien innokkaasti ilon lähettiläänä välittämisen keikoilla. Hän on myös ansiokkaasti pitänyt yllä yhteyksiä yhdistyksen toimistoon. Vantaalla asuvana Eija Åback on järjestänyt ensimmäisen tapahtuman myös Vantaalle. Eija on eläkkeellä oleva Työturvallisuuskeskuksen entinen asiantuntija.

Vuoden 2019 Tsemppari on Helsingin toiminnan vetäjä Eija Åback

Molempia palkittavia muistetaan kunniakirjalla, ansiomitalilla ja pienellä lahjalla.

Haastattelupyynnöt suoraan palkituille henkilöille:

Arto Rehumäki, arto.rehumaki@gmail.com, puh. 0400 499140
Eija Åback,  eija.aback@gmail.com, puh. 040 5371822

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Eero Väisänen, eero.vaisanen@siskotjasimot.fi, puh. 050 545 3145