Frivillig verksamhet får vara roligt!

Siskot ja Simot sprider glädje bland både åldringar och frivilliga genom att organisera olika pop-up evenemang.

“För en gångs skull fick jag vara som alla andra: en person bland andra personer”

Förmågan att bemöta, se, känna igen. Starka redskap som kan göra en person synlig och betydelsefull. Siskot ja Simot har som mål att alla åldringar ska få uppleva detta.

Vårt samfund strävar till att bygga upp en rörelse som bryr sig, där olika generationer bemöter varandra. Vår verksamhet baserar sig på olika pop-up evenemang, så kallade ”omsorgsevenemang”. Evenemangen kan vara vad som helst som till exempel att gå tillsammans ut i parken, disco eller allsång.

Vem som helst kan vara en Sisko eller Simo utan att ha tidigare erfarenhet. Personer i alla ålder är välkomna att delta som frivilliga i våra evenemang.

Även för personer med hektisk tidtabell eller fobi för att förbinda sig

Du behöver inte underteckna något medlemskap eller förbinda dig för livet. Du kan delta i ett evenemang i taget. Vi förstår, att även om viljan finns kan det vara utmanande att donera din tid till flera ändamål när åren är hektiska och situationer förändras. Därför vill vi göra frivilligverksamheten så lätt och flexibelt som möjligt. Du behöver aldrig agera ensam som frivillig eftersom allt handlar om att göra tillsammans. Ju fler desto roligare är vårt motto!

Vårt samfund arrangerar enkla pop-up frivilligevenemang med låg tröskel att delta redan på 23 orter i Finland. Alla lokalgrupper kan fritt planera och organisera egna evenemang hur och när de önskar och få stöd och hjälp med praktiska saker av vår personal.

Värderingar och mission

Vårt mål är att lokalt stöda och förbättra socialt välmående och solidaritet i samhället. Vår vision är att Finland är ett samhälle där mänskorna bryr sig om varandra, är solidariska och tar ansvar för både sitt eget och medmänniskornas välmående.

Med hjälp av våra aktiviteter strävar vi till att bemöta de förväntningar och behov som mänskorna vi möter har. Våra viktigaste värderingar som styr oss är gemenskap, ansvar, mod och glädje. Vi är en religiöst och politiskt oberoende samfund som erbjuder möjlighet till kreativt omtänksam pop-up frivilligverksamhet.