Yhteisön tarina

Siskojen ja Simojen ensimmäinen välittämisen keikka järjestettiin Järvenpäässä maaliskuussa 2013. Ajatus yhteisöstä syntyi kuitenkin jo neljä vuotta aiemmin. Tuolloin yhteisön perustaja ja ensimmäinen toiminnanjohtaja Eero Väisänen suoritti MBA-opintoja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja pohti aihetta lopputyölleen.

Se löytyi. Pitkään vapaaehtoistoiminnassa mukana ollut Väisänen tiesi, millainen vaikutus ihmisten välisellä kohtaamisella on sosiaaliseen hyvinvointiin.

Aiempi työ Järvenpään kehittämispäällikkönä vakuutti Väisäsen lisäksi siitä, että ihmisten on otettava tulevaisuudessa enemmän vastuuta omasta ja toisten hyvinvoinnista.

TUTKIMUSIDEASTA VÄLITTÄMISEN KANSANLIIKKEEKSI

”Kunta on mielestäni ymmärretty väärin, jos se nähdään vain palveluorganisaationa. Se on myös yhteisö, jossa tarvitaan kansalaisten omaehtoista panosta omaan ja lähimmäisten hyvinvointiin.”

Väisänen aloitti muutoksen omasta elinpiiristään. Lopputyön aiheeksi tuli sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäminen paikallisyhteisössä. Vuonna 2012 valmistunut lopputyö päätyi ehdotukseen siitä, miten vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää sosiaalisen hyvinvoinnin tuottajana.

Sitten oli aika siirtää siirtää teoria käytäntöön.

ARVOT + MISSIO

Tuemme sosiaalista hyvinvointia ja paikallisyhteisöjen sosiaalista eheyttä. Toimimme, jotta Suomi olisi välittämisen ja yhteisvastuun yhteiskunta, jossa ihmiset ottavat vastuuta omasta ja toisten hyvinvoinnista.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat ilo, rohkeus, osallisuus ja vastuullisuus. Pyrimme vastaamaan meille esitettyihin toiveisiin ja tarpeisiin.

Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia.

Yhteisömme syntyi Järvenpäässä. Nyt siskoilemme ja simoilemme jo 25 paikkakunnalla Etelä- ja Keski-Suomessa.

Siskot ja Simot ry:ssä on toiminut 1.2.2017 alkaen palkattu päätoiminen toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan lisäksi Siskoissa ja Simoissa on kolme vakituista työntekijää, kaksi aluepäällikköä ja viestintäkoordinaattori sekä kaksi määräaikaista hanketyöntekijää ja osa-aikaisia toimintakoordinaattoreita. Yhdistys perustettiin yhteisön taustalle tukemaan toimintaa.

IDEASTA INNOVAATIOKSI

Syksyllä 2012 Väisänen esitteli Järvenpäässä ideansa keikkavapaaehtoistoiminnasta. Se kiinnosti monia. Vuoden 2013 alussa syntyi Siskojen ja Simojen ensimmäinen toimintaryhmä.

Ensimmäinen välittämisen keikka järjestettiin Järvenpäässä maaliskuussa 2013. Vanhusten ulkoilu- ja lauluretkelle osallistui yli 70 vapaaehtoista.

Luovan välittämisen yhteisö oli syntynyt.