Siskojen ja Simojen vuosi 2021 oli poikkeusoloista huolimatta täynnä kasvua ja onnistumisia. Tästä voidaan kiittää upeita vapaaehtoisia ja tukijoita.

Viime vuonna vapaaehtoisten ja kohdattujen ikäihmisten määrät moninkertaistuivat edellisestä vuodesta. Poikkeukselliset ajat antoivat tilaa luovuudelle ja uusien toimintamallien kehittämiselle. Helppo osallistuminen etä- ja virtuaalikeikoille houkutteli mukaan suuren määrän uusia pop up -vapaaehtoisia.

Keikoilta saadut palautteet kertovat, että Siskojen ja Simojen toiminta on vastannut hienosti ihmisten tarpeisiin. Välittämisen keikat ovat tuoneet iloa ja piristystä arkeen ja luoneet yhteisöllisyyttä sekä ikääntyneille että heitä kohtaaville vapaaehtoisille.

Vuoden aikana järjestettiin 118 Välittämisen keikkaa. Rajoitusten vallitessa Siskot ja Simot ilahdutti ikäihmisiä kekseliäästi ja luovasti. Kevään keikkakampanjassa hyödynnettiin kokemusta edellisen vuoden kauppa-avusta jalostamalla toimintamallia Runoluuriksi, jossa vapaaehtoinen lausui runon ikäihmiselle puhelimitse. Vapaaehtoisia osallistui kaikilta toimintapaikkakunnilta yli 120 ja puheluja soitettiin valtakunnallisesti lähes 400.

Ystävänpäivän Leivo iloa ikäihmisille -leivontatalkoot innosti mukaan uusia vapaaehtoisia kaikilla toimintapaikkakunnilla. Hyvän mielen leivontatalkoisiin osallistui lähes 400 innokasta kotileipojaa. Herkuista pääsi osalliseksi lähes 2 500 palvelutalojen asukasta.

Syksyllä Helsingissä käynnistetty Luovasti liikkeelle yhdessä -hanke liikutti ja virkisti yli 130 ikäihmistä. Niin ikään syksyllä usealla paikkakunnalla järjestetyillä Kulttuuritreffeillä lähes 200 kotona asuvaa senioria tutustui paikallisiin kulttuuritoimijoihin ja harrastusmahdollisuuksiin.

Vuoden upea päätös oli hienon tuloksen tehnyt Joulupostia ikäihmisille -joulukorttikampanja, jonka suojelijana toimi tasavallan presidentti. Vapaaehtoisten tekemät 110 000 joulutervehdystä toivat todellista joulumieltä palvelutalojen asukkaille.

Välittämisen keikoilla tavoitettiin vuoden aikana yhteensä yli 9000 ikäihmistä. Kohdattujen ikääntyneiden määrä kasvoi siis kuusinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Keikoilla oli mukana yhteensä yli 2200 vapaaehtoista, joista puolet kokeili keikkailua ensimmäistä kertaa. Nämä luvut kertovat siitä, että lukuisat ikäihmiset tunsivat tulleensa nähdyiksi ja kohdatuiksi – poikkeuksellisissakin oloissa.

Juuri nyt, maailmantilanteen myllertäessä, yhteisöllisyys on tärkeämpää kuin koskaan. Kohtaaminen, välittäminen ja pienien hyvien tekojen tekeminen aloittavat hyvän kierteen, jota ei voi pysäyttää. Keikkaillaan yhdessä ilon, valon ja paremman huomisen puolesta!