Siskojen ja Simojen viime vuosi oli poikkeuksellisuudestaan huolimatta täynnä onnistumisia. Tästä voidaan kiittää upeita vapaaehtoisia ja tukijoitamme. 

Maaliskuun puolivälissä perustoiminta, välittämisen keikkailu jouduttiin keskeyttämään ja siirryttiin koronamoodiin. Siskot ja Simot käynnisti ketterästi muutamassa päivässä ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville suunnatun kauppa- ja apteekkiasiointiavun. Kauppa-apu koettiin niin tärkeäksi, että kaikki työyhteisön resurssit suunnattiin siihen.

Puhelujen kasvu ja kesto toimiston korona-apupuhelimessa kertoi kauppa-avun tarpeen lisäksi ihmisten huolista ja rajoitustoimien aiheuttamasta yksinäisyydestä ja ahdistuksesta. Kevättalvella ei vielä tiedetty, että runsaan viiden kuukauden aikana päivystyspuhelimeen tulisi 1400 puhelua ja seitsemässä Uudenmaan kunnassa tehtäisiin 900 asiointiapukeikkaa.

Pandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta Siskot ja Simot pystyi vuoden mittaan toteuttamaan muuta korvaavaa toimintaa ja ilahduttamaan ikäihmisiä luovasti rajoitusten puitteissa. Välittämisen keikoilla tavoitettiin vuoden aikana 1135 ikäihmistä. Keikoilla oli mukana yli 300 vapaaehtoista. Nämä luvut kertovat siitä, että lukuisat ikäihmiset tunsivat tulleensa nähdyiksi ja kohdatuiksi – poikkeuksellisessakin tilanteessa.

Vuoden upea päätös oli ennätystuloksen tehnyt joulukorttikampanja, jonka suojelijana toimi tasavallan presidentti. Joulutervehdyksillä ilostutettiin yli 146 000 ikäihmistä.

Vaikka toiminta pandemiasta johtuen hiljeni muutamilla paikkakunnilla, pystyttiin toiminta käynnistämään neljällä uudella paikkakunnalla, joten toimintapaikkakuntia oli vuoden lopussa yhteensä 18. Tämän vuoden alussa toiminta laajeni vielä Harjavaltaan, joten Siskojen ja Simojen keikoista voi nauttia nyt 19 paikkakunnalla.

Kevättä kohti mennään täyttä höyryä: välittämisen kansanliikkeen moottori on käynnissä isolla vaihteella. Uusia vapaaehtoisia tarvitaan alati kasvavaan toimintaan. Lämmin kiitos, kun olet mukana tekemässä tästäkin vuodesta ilon, valon ja välittämisen aikaa!