Siskojen ja Simojen yhteisökoordinaattori Sari Turpeinen vieraili lokakuussa toimintapaikkakunnilla Lahdessa, Turussa, Harjavallassa ja Raumalla ja kohtasi joukon suurella sydämellä välittäviä Siskoja ja Simoja, joille keikkavapaaehtoisuus on juuri se oikea tapa olla ja osallistua.

Kotiseutukierroksista, pannukahveista, lintujen bongauksesta ja muista tempauksista haaveiltiin työpajoissa, joihin osallistui sekä entisiä että uusia vapaaehtoisia. Mukana olleet toivoivat pystyvänsä tuottamaan iloa ja virkistystä oman paikkakuntansa ikäihmisten arkeen. Tärkeää oli tunnustaa sekin, että osallistumalla vapaaehtoistoimintaan tavoitellaan merkityksellisyyttä myös omaan elämään.

Unelmoimalla asioista, joita toivoisi itselleen, ei olla kovin kaukana siitä, mistä muutkin unelmoivat. Raitis ilma ja lämmin kuppi kahvia yhdistettynä toisten ihmisten kohtaamiseen antavat arkeen arvonlisää, jonka tunnistavat kaikki iästä riippumatta. Pieniä jutut kasvavat toteutuessaan suuriksi ja hyvinvointia lisääviksi asioiksi.

Miten tämä kaikki sitten saadaan toteutettua? Yksin se olisikin vaikeaa, mutta luovassa välittämisen yhteisössä kaikki on mahdollista! Unelmointipajoihin osallistuneet rohkeat vapaaehtoiset tuottivat niin paljon ideoita, että niitä yhdistelemällä voidaan vastata monenlaisiin tarpeisiin. Kun on ensin yhteistuumin päätetty, millaisen teeman ympärille tapahtumaa aletaan rakentamaan, Siskojen ja Simojen kuntayhdyshenkilöt ja vastuuvapaaehtoiset alkavat kokoamaan sopivaa talkooporukkaa. Toimiston viestintä tuottaa tarvittavat markkinointimateriaalit, joiden avulla kutsutaan mukaan keikkavapaaehtoisia ja tapahtumaan osallistujia. Tarvittaessa pyydetään mukaan myös muita kumppaneita ja sponsoreita.

Askel askeleelta unelmointipajan tuotokset ruumiillistuvat Välittämisen keikoiksi, joissa ihmiset kohtaavat ja arki täyttyy auringonpaisteella.

Maakuntakiertue jatkuu keväällä tavoitteena herätellä unelmia toteen kaikilla 23 toimintapaikkakunnalla.