Siskot ja Simot ry:n hallituksen kannanotto 5.6.2019

Siskot ja Simot ry:n hallitus toivoo hallitusohjelman täytäntöönpanovaiheessa konkreettista tukea pop up – vapaaehtoistoiminnan kansallisen yhteisön kehittämiseen.

Uudessa hallitusohjelmassa hallitus lupaa turvata osallisuuden ja monimuotoisen kansalaistoiminnan edellytykset valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Kansalaisyhteiskunnan toimijat arvostavat tätä lupausta.

Vaikka hallitusohjelmassa puhutaan suhteellisen vähän vapaaehtoistoiminnasta ja sen merkityksestä, on lohdullista, että siinä todetaan sosiaalisen kestävyyden tarkoittavan vastuunkantoa toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Sosiaalista kestävyyttä ei saada aikaan ilman kansalaisten osallisuutta toimijoina ja lähimmäisinä, antajina ja saajina. Väylän sosiaalisen kestävyyden luomiseen tarjoaa vapaaehtoistoiminta.

Osattomuus on tunnetta siitä, että ei kuulu muiden joukkoon: koulussa, työpaikalla, vanhainkodissa, yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminnan tärkein reservi ovat kansalaiset, jotka toivomme yhdessä luomaan osallisuutta ja välittämisen eetosta. Pop up- vapaaehtoisiksi hyvinvoinnin tuottajiksi ovat tervetulleita kaikki: yritysten ja yhteisöjen työntekijät, oppilaitosten ja koulujen oppilaat, sekä eri-ikäiset kansalaiset.

Siskot ja Simot ry:n hallitus toteaa, että Suomi tarvitsee ajan hengen mukaista välittämisen kansanliikettä. Sen aikaansaaminen on vaikeaa nykyiselle sirpaleiselle järjestökentälle, jossa lukemattomat pienet kehittämisprojektit hajottavat voimavaroja.  Laaja-alaisen välittämisen eetoksen ja kansallisen, suomalaisesta kulttuuriperinnöstä nousevan, toisten hyväksi toimivan talkoohengen herättäminen edellyttää panostusta pop up -vapaaehtoistoimintaa kansallisesti organisoivan ja koordinoivan yhteisön tukemiseen.

Pop up –vapaaehtoisuus on merkittävä mahdollisuus, mutta siinä piilevän reservin käyttöön saaminen edellyttää resursseja ja panostusta organisointiin, koordinointiin, markkinointiin ja alueellisen kenttätoiminnan tukemiseen.

Luovan välittämisen yhteisö, Siskot ja Simot yhdistyksen hallitus toteaa, että yleishyödylliset sosiaaliset innovaatiot edellyttävät kukoistaakseen kohtuullisen nopeaa, skaalautuvaa kasvua ja sen tarvitsemaa erillisrahoitusta. Koska nykyinen järjestelmä ei riittävästi mahdollista ei-kaupallisten sosiaalisten innovaatioiden rahoitusta, yhdistyksen hallitus esittää, että tätä tarkoitusta varten luodaan erityisrahasto. Rahaston avulla voidaan kehittää rahoitusjärjestelmää ja mahdollistaa riittävää, ketterää riskirahoitusta Siskot ja Simot -yhteisön kaltaisille sosiaalisille, ei kaupallisille innovaatioille, jotka mahdollistavat kansalaisten osallistumisen sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.

Siskot ja Simot ry:n hallitus

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Eero Väisänen, eero.vaisanen@siskotjasimot.fi, puh. 050 545 3145