Rahaston avulla kehitettäisiin nykyistä rahoitusjärjestelmää kansalaistoimijoiden kaipaamalla tavalla ja mahdollistettaisiin ketterän riskirahoituksen saanti sosiaalisille innovaatioille.

Soile Kuitunen ja Leo Stranius totesivat Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 7.8.) osuvasti, että yhä useammin innovaatiotoiminnan taustalla on halu ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia.

Tätä kansalaistoimintaa pitäisi tukea nykyistä tehokkaammin. Minulla itsellänikin on kokemusta siitä, kuinka raskaaksi sosiaalisen innovaation kehittäminen voi tekijälleen tulla.

Kaupalliset tekniset innovaatiot tähtäävät nopeaan kasvuun, eivätkä rahoittajat sitä kyseenalaista. Kukoistaakseen sosiaaliset innovaatiot edellyttävät samaa: nopeaa ja skaalautuvaa kasvua. Tätä ei saada nykyisessä rahoitusjärjestelmässä aikaan ilman kasvun tarvitsemaa erillisrahoitusta, jota tarvitaan tuotekehitykseen, markkinointiin ja työntekijöiden palkkoihin.

Koska nykyinen järjestelmä ei mahdollista riittävästi sosiaalisten innovaatioiden kehitystä, edustamani järjestö esitti alkuvuodesta hallitusohjelman tekijöille, että tätä tarkoitusta varten luodaan erityisrahasto. Se voitaisiin tehdä siirtämällä esimerkiksi osa Sitran hallinnoimista varoista erillisrahastoon. Rahaston avulla kehitettäisiin nykyistä rahoitusjärjestelmää kansalaistoimijoiden kaipaamalla tavalla ja mahdollistettaisiin ketterän riskirahoituksen saaminen sosiaalisille innovaatioille.

Meillä on paljon visioita ja tutkimusta hyvinvointiyhteiskunnasta, jota Sitrakin on ollut tuottamassa. Nyt olisi jo aika mahdollistaa ja rahoittaa kansalaisten ja kansalaisia edustavien järjestöjen sosiaalisten innovaatioiden kehitystä ja toimeenpanoa.

Sitra on profiloitunut viime aikoina kiertotalouden kehitykseen. Olisiko mahdollista laajentaa Sitran toimialaa hyvinvoinnin ja välittämisen kiertotalouden synnyttämien innovaatioiden rahoitukseen?

Eero Väisänen
toiminnanjohtaja, Siskot ja Simot ry

Julkaistu Lukijan mielipiteessä Helsingin Sanomissa 13.8.2019