Vuonna 2013 perustettu luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot hakee uutta toiminnanjohtajaa nykyisen toiminnanjohtajan ja yhteisön perustajan Eero Väisäsen jäädessä ansaitulle eläkkeelle. Tämä uusi vaihe tarjoaa mahdollisuuden jatkaa yhteisön vahvaa kasvua ja kehitystä, joille Väisänen on kuluneiden vuosien aikana luonut vahvan pohjan.

– Uusi toiminnanjohtaja saa mahdollisuuden jatkaa työyhteisön kanssa tulevaisuuden kansalaistoiminnan kehittämistä esimerkiksi luoden uusia yhteistyökumppanuuksia ja tuoden omia innovatiivisia ideoita yhteisön tulevaisuuden rakentamiseksi ja resurssien vahvistamiseksi. Olemme nyt sellaisessa vaiheessa, jossa on turvallista siirtää viestikapula seuraajalle, Väisänen kiteyttää.

Uuden toiminnanjohtaja haussa Siskot ja Simot painottaa johtamiskokemusta sekä näkemystä kansalaistoiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. Tavoitteena on löytää henkilö, joka voi jatkaa yhteisön toiminnan laadukasta ja monipuolista kehittämistä ja turvata toiminnan resurssit myös tulevaisuudessa.

Välittämisen vahva perintö elää 

Eero Väisänen, joka on toiminut Siskot ja Simot -yhteisön johdossa sen perustamisesta lähtien, jättää taakseen vahvan perinnön ja merkittävät saavutukset. Kymmeneen toimintavuoteen on mahtunut satoja Välittämisen keikkoja, joilla on kohdattu 55 000 ikäihmistä 23 eri paikkakunnalla. 

Hänen aikanaan yhteisö on tehnyt arvokasta pioneerityötä pop up -vapaaehtoistoiminnan  ja sen näkyvyyden edistämiseksi sekä ikäihmisten ja heitä kohtaavien vapaaehtoisten sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Siitä kertovat monet kiitolliset palautteet.

Väisänen luopuu toiminnanjohtajan tehtävästä kiitollisin ja haikein mielin.

– On ollut hienoa tehdä töitä upeiden vapaaehtoisten kanssa eri  puolilla Suomea.
Luopuminen tuntuu totta kai haikealta, mutta nyt on oikea aika jäädä pois kokoaikaisesta operatiivisesta vetovastuusta, kertoo Väisänen. 

Lue lisää täältä.