Vuonna 2022 perustettu Valtakunnallinen järjestöjen yksinäisyysverkosto toimii yksinäisyyden vähentämiseksi, nostaa esille vaikuttavaksi todettuja malleja, ja vaikuttaa yksinäisyyteen liittyvään päätöksentekoon. Verkoston tavoitteena on nostaa yksinäisyyden vähentäminen konkreettisesti ratkaistavaksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Verkosto edistää sellaisia hyväksi havaittuja keinoja, joilla järjestöt yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa vähentävät ja ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä.

– On ilo päästä mukaan verkostoon, koska yhteisömme toimintamallilla, vapaaehtoisten ja ikäihmisten kohtaamisilla sekä pienryhmätoiminnalla voidaan lieventää yksinäisyyden kokemuksia. Siksi on luontevaa liittyä mukaan järjestöjen verkostoon, joka toimii yksinäisyyden vähentämiseksi, kertoo Siskojen ja Simojen toiminnanjohtaja Eero Väisänen.

Mukana verkostossa ovat HelsinkiMissio, Kulta ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mieli ry, Miina Sillanpään Säätiö, Moniheli, Muistiliitto ry, Nyyti ry, |Siskot ja Simot, Suomen Punainen Risti, Suomen Setlementtiliitto, Vanhempainliitto ja Vanhustyön keskusliitto.19