Luovan Välittämisen Yhteisö Siskot ja Simot on asettanut ehdolle Vuoden Vapaaehtoiseksi järvenpääläisen pitkän linjan aktiivivapaaehtoisen Irma Kinnulan.

Irma on ollut Siskot ja Simot -yhteisön kantava vastuuvapaaehtoinen toiminnan alusta, vuodesta 2013 alkaen. Hän on osallistunut toiminnan suunnitteluun ja Välittämisen keikkojen toteutukseen Järvenpään Siskojen ja Simojen suunnitteluryhmän aktiivisena jäsenenä.

Hän on eläkkeelle jäätyään lisäksi käynnistänyt v. 2014  vapaaehtoisten siskojen vetämän pienryhmätoiminnan Järvenpään kaupungin palvelutaloissa ja vastannut vapaaehtoisena palvelu- ja senioritalojen asukkaille järjestämänsä pienryhmätoiminnan koordinoinnista useiden vuosien ajan. Pienryhmät kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa viikossa kussakin palvelutalossa vuoroviikoin. Lisäksi hän on ryhtynyt kaupungin järjestämän senioreille suunnatun ulkoiluporukan vapaaehtoiseksi ryhmänvetäjäksi.

Ansioistaan Siskot ja Simot vapaaehtoisena hänet on nimetty yhteisön ensimmäiseksi Vuoden Siskoksi v. 2015.

Irma Kinnula on monipuolisella toiminnallaan osoittanut, että pop up -vapaaehtoistoimintaankin voi sitoutua aktiivsesti ja innostaa toimintaan muita mukaan kuten hän on vuosien ajan tehnyt. Irma ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä palveluntuottajien edustajiin ja kertoo niistä havainnoista, joita hän on vapaaehtoisena tehnyt. Hän toimii myös vapaaehtoistyön koulutusohjelmissa kouluttajana ja jakaa kokemuksiaan seniorivapaaehtoistyöstä.

Irma kohtaa ikäihmiset suurella sydämellä. Hän on Siskojen ja Simojen vapaaehtoisena toiminnan laadun takuunainen.

Vuoden vapaaehtoista voi äänestää 27.10. saakka osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/D59D9530C1AEA3E4