Erätauko-säätiön myöntämä tunnustus on osoitettu demokratian vahvistamisesta ja erityisesti Poikkeusajan dialogi -keskustelun järjestämisestä.

Siskojen ja Simojen Poikkeusajan dialogi -keskustelussa pohdittiin yhdessä senioreiden kanssa poikkeusajan vaikutuksia heihin sekä sitä, mitä on edessä. Erätauko-keskustelujen tavoitteena on tarjota kansalaisille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

– Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Kiitos, että te olette mahdollistaneet tällaisia hetkiä, Erätauko-säätiöstä perustellaan tunnustusta.

Aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle. Vuoden 2021 dialogiteko on kuitenkin tehty yhdessä ja yhteistyössä. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla. Tämän vuoksi dialogiteko -tunnustus on jaettu usealle toimijalle. Kaikki tunnustuksen saajat on julkistettu Erätauko-säätiön verkkosivuilla.

Siskojen ja Simojen Erätauko-keskustelun osallistujat löysivät paljon yhteisiä tunteita ja kokemuksia poikkeusajasta. Moni huomasi ajan tuoneen esiin etenkin ystävyyden ja auttamisen merkityksen. Pitkä poikkeusaika herätti myös surua: kun tulevien tapaamisten yllä velloi epätieto, monelle iski kova ikävä läheisiä. Etenkin lastenlasten näkemisen vähyys tuntui pahalta ja siitä puhuminen liikutti. Suurista tunteista ja ja surullisistakin ajatuksista huolimatta keskustelusta löytyi paljon toivoa ja toistensa kannustamista.

– Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Dialogin tukeminen on matkalla olemista ja oppimista. Valmiiksi ei tule ja kehittämistä täytyy tehdä. Kiitämme Siskoja ja Simoja siitä, että se on tarttunut toimeen.

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.