Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö, joka organisoi matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa 20 paikkakunnalla. Pop up -toimintamallimme, Välittämisen keikat, luovat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä eri ikäisten parissa. Haemme palvelukseemme projektikoordinaattoria Luovasti liikkeelle yhdessä -hankkeelle Helsinkiin puoleksi vuodeksi 1.9.2021 – 28.2.2022.

Hankkeessa toteutetaan erilaisia liikunnan ja kulttuurin yhdistäviä pop up -liikuntatuokioita lähinnä kotona asuvien ikäihmisten parissa ulkona ja sisällä. Tuokiot suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten, ikäihmisten ja yhteistyötahojen kanssa. Toivomme sinulta soveltuvaa koulutusta esim. liikunnan, ohjaustoiminnan tai sosiaalialalta sekä kokemusta ikäihmisten ja vapaaehtoisten kanssa työskentelystä.

Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä kykyä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn. Työhön saat tukea työtiimiltämme. Viestintä ja liikuntatuokioiden materiaalien tekeminen ovat tärkeä osa tehtävää. Kunnan palvelurakenteen ja järjestökentän tuntemisesta on hyötyä tehtävissä.

Tarjoamme merkityksellisen työn ikäihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden parissa. Toimistomme sijaitsee Järvenpäässä, mutta työtä tehdään suurelta osin etänä. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen TES:n mukainen.

Lisätietoja: yhteisökoordinaattori Sari Turpeinen, sari.turpeinen@siskotjasimot, puh. 050 5445266.

Hakemukset ja CV sähköisesti Sarin sähköpostiin 2.7. mennessä otsikolla ’Hakemus projektikoordinaattorin tehtävään’.