Siskot ja Simot ry on pop up -vapaaehtoistoiminnan edelläkävijä ja luovan välittämisen yhteisö, jossa tehdään ihan simona hommia, jotta ikäihmiset tulisivat kohdatuiksi.

Nyt haemme pienryhmätoiminnasta ja ikäihmisten kohtaamisesta innostunutta projektityöntekijää Stea-rahoitteiseen projektiin Aktiivisena eläkkeelle – sosiaalista kuntoa ikääntyville miehille. Työsuhde on määräaikainen ajalla 1.3.2022-31.12.2024.

Aktiivisena eläkkeelle -hankkeen tavoitteena on tukea Nurmijärven eläköityvien ja eläkkeellä olevien yksinelävien miesten kotona asumista ja hyvinvointia edistämällä heidän arjenhallintataitojaan, lisäämällä aktiivisuutta, parantamalla sosiaalista toimintakykyä ja tutustumalla erilaisiin harrastuksiin ja aktiviteetteihin kotikunnassa. Hankkeen keskeisenä toimintamuotona on ohjattu ryhmätoiminta ja se toteutetaan Nurmijärvellä.

Haemme hankkeen projektipäällikön työpariksi projektityöntekijää, jonka tehtäviin kuuluu jalkautuva työ kohderyhmän tavoittamiseksi, paikallisten yhteistyötahojen tunnistaminen ja yhteistyön käynnistäminen, ryhmätoiminnan toteuttaminen sekä viestintä. Lisäksi projektityöntekijä osallistuu projektipäällikön kanssa ryhmätoiminnan sisältöjen suunnitteluun, toiminnan kehittämiseen ja arviointiin sekä toimii hankkeen ohjausryhmän sihteerinä.

Hakemallamme työntekijällä on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala, opetus- ja ohjausala tai vastaava). Lisäksi painotamme valinnassa hyviä kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä, kokemusta ryhmänohjauksesta sekä sujuvaa suullista ja kirjallista viestintää. Arvostamme kokemusta kehittämis- ja projektityöstä.

Työ edellyttää oman auton käyttämistä. Toimistomme sijaitsee Järvenpäässä, mahdollisuus osittaiseen etätyöskentelyyn.

Palkkaus: sosiaalialan järjestöjen TES.

Hae mukaan osaavaan ja innostuneeseen työyhteisöön!

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Mari Huusko keskiviikkona 19.1. klo 10-13, perjantaina 21.1. klo 10-13 ja keskiviikkona 26.1. klo 13-16, puh. 050 4700 410.

Hakuaikaa on jatkettu. Aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon valinnassa. Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksella 14.2.2022 mennessä osoitteeseen mari.huusko@siskotjasimot.fiHaastattelut pidämme Teams-yhteydellä. Työ alkaa 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan.