Siskojen ja Simojen järjestämä Erätauko-keskustelu sai aikaan suuria tunteita, oivalluksia ja huojentavaa vertaistukea poikkeuksellisena aikana.

Siskojen ja Simojen toimisto täyttyi lämmöstä ja puheensorinasta, kun joulukuiseen keskusteluun kutsutut seniorit juttelivat yhdessä poikkeusajasta ja sen vaikutuksista heihin. Tapaamiseen tultiin kuin ystävien luo kylään, vaikka moni osallistujista oli toisilleen ennestään vieraita.

Poikkeusajan dialogi on osa valtakunnallisia Erätauko-keskusteluja, joissa on tavoitteena tarjota kansalaisille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Keskustelu järjestettiin aiheella ”Miten pitkä poikkeusaika on vaikuttanut meihin ja mitä meillä on nyt edessä?”

Keskustelijat löysivät heti yhteisiä tunteita ja kokemuksia poikkeusajasta. Moni huomasi poikkeusajan tuoneen esiin etenkin ystävyyden ja auttamisen merkityksen.

– Kun meidät vanhat määrättiin karanteeniin, oli ihanaa, kun heti ilmestyi ihmisiä, jotka halusivat tuoda kaupasta ruokaa! En ole kovin hyvä pyytämään itse apua, eräs osallistuja kertoi ja moni tunsi kokevansa samoin.

– Saan itsekin paremmin nukuttua, kun voin tehdä vapaaehtoistyötä. Se on ollut minulla kantava voima. Siinä näkee, miten toiselle puhuminen auttaa, toinen osallistuja pohti.

Pitkä poikkeusaika herätti myös surua. Kun tulevien tapaamisten yllä velloi epätieto, monelle iski kova ikävä läheisiä. Etenkin lastenlasten näkemisen vähyys tuntui pahalta ja siitä puhuminen liikutti.

– Kaikkein raskainta on ollut, kun ei ole päässyt katsomaan niitä pieniä ihmisiä – lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. Heitä on kova ikävä, eräs keskustelija kertoi.

Huoli läheisistä oli myös suuri.

– Läheiseni sairastui koronaan. Tuntui tosi pahalta, kun tauti kosketti läheltä, mutta onneksi hän tervehtyi, eräs osallistuja kertoi.

Suurista tunteista ja ja surullisistakin ajatuksista huolimatta keskustelusta löytyi paljon toivoa ja toistensa kannustamista. Keskustelu soljui kohti valoisampaa lopetusta, ja lopuksi kaikki osallistujat tunsivat voimautuneensa.

– Vaikeita aikoja on ollut ennenkin ja niistä on selvitty. Kun uskoo hyvään, nousee aina ylös. Missä on rakkautta, siellä on elämää, eräs osallistuja totesi.

Poikkeusajan dialogit ovat oikeusministeriön, Erätauko-säätiön, DialogiAkatemian, valtiovarainministeriön, Sitran ja valtioneuvoston kanslian dialogisten keskustelujen sarja, jossa luodataan kansalaisten kokemuksia poikkeusajan Suomessa eri näkökulmista.