Joulupostia ikäihmisille -kampanjamme on ilahduttanut asumispalvelujen ja kotihoidon piirissä olevia ikäihmisiä toimintapaikkakunnillamme jo yhdeksän vuotta. Kaksi vuotta sitten laajensimme kampanjan valtakunnalliseksi ja kampanjasta kasvoi yhteisöllisen jouluilon tuottaja sekä korttien tekijöille että niiden saajille.

Saimme mukaan peräti 117 paikkakuntaa, joista noin sadalla paikkakunnalla ei ollut Siskojen ja Simojen toimintaa ennestään. Silloin oli heti selvää, että emme selviä kampanjan järjestämisestä kunnialla vapaaehtoisvoimin, joten rekrytoimme määräaikaisen kampanjakoordinaattorin kolmeksi kuukaudeksi.

Sama toistui myös viime vuoden valtakunnallisessa kampanjassa, kun mukana oli 114 paikkakuntaa. Kahtena viime vuotena olemme saaneet säästettyä niukasta rahoituksestamme kampanjakoordinaattorin palkkaamiseen tarvittavan määrän, mutta tänä vuonna se ei enää onnistunut toimintamme laajentumisesta aiheutuneiden menojen vuoksi.

Koska Joulupostia ikäihmisille -kampanja on saanut hyvin kiitollista palautetta, koimme tarpeelliseksi toteuttaa sen edelleen valtakunnallisena. Siksi päädyimme käyttämään joukkorahoitusta, jotta voisimme toteuttaa kampanjan ja palkata tehtävään tarvittavan kampanjakoordinaattorin pariksi–kolmeksi kuukaudeksi.

Kampanjan kaikki toimenpiteet täytyy tehdä erikseen joka vuosi: korttikeräystä on markkinoitava paikkakunnille, tehtävä viestintämateriaalit, saatava paikkakunnat mukaan, sovittava erikseen niiden keräyspisteet ja vastuuhenkilöt, pidettävä yhteyttä heihin, ohjeistettava ja viestittävä kampanjasta, kerättävä tilastot ja raportoitava kampanjasta. Tämä työ ei onnistu vapaaehtoisvoimin, koska lähes sadalla aikaisemmin mukaan lähteneellä paikkakunnalla ei ole vielä meidän toimintaamme eikä vapaaehtoisia. Valtakunnallisen kampanjan markkinointi ja järjestäminen vaatii organisoidun, ammattimaisen toteutuksen.

Kampanjassa vapaaehtoisilla on korvaamaton rooli. He tekevät ja kirjoittavat kortit ja toimittavat ne keräyspisteisiin. Joillakin paikkakunnilla vapaaehtoiset myös toimittavat kortteja palvelutaloihin. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että vapaaehtoiset osallistuvat ikäihmisten ilahduttamiseen antamalla omaa aikaansa korttikeräyksen hyväksi.

Kampanjaan voi osallistua eri tavoin. Tänä vuonna tarvitsemme myös lahjoittajien tukea.

Menneet vuodet ja vanhusten tarinat kertovat, että kampanja on ollut merkityksellinen ja tuonut iloa ikääntyneiden jouluun. Kiitämme lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia sekä nykyisiä ja tulevia lahjoittajia Joulupostia ikäihmisille -kampanjan mahdollistamisesta.

Lue lisää joukkorahoituskampanjastamme >

Eero Väisänen
toiminnanjohtaja, Siskot ja Simot