Helsingissä on kuluneen kevään ajan kehitetty vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä koulujen kanssa. Ajatuksena on ollut, että oppilaat osallistuvat Siskojen ja Simojen koordinoimaan toimintaan ikäihmisten iloksi. Vapaaehtoistehtävät ovat olleet pop up -tyyppisiä ja soveltuneet yhdistettäväksi oppitunteihin, jolloin toimintaan osallistuminen on ollut mielekästä ja helppoa. Tempaukset ilahduttivat kevään aikana yhteensä yli 400 ikääntynyttä ja nuoria osallistui vapaaehtoistoimintaan noin 160.

– Yhteisömme yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut saada aikaan ylisukupolvisia kohtaamisia nuorten ja ikääntyneiden kesken. Tästä pilotista saadaan arvokasta tietoa siitä, miten koulujen kanssa on luontevinta tehdä yhteistyötä ja minkälainen vapaaehtoistoiminta parhaiten vetoaa nuorempiin ikäluokkiin, kertoo toiminnanjohtaja Eero Väisänen.

Kevään aikana pilottitoiminnassa ovat olleet mukana Vuoniityn peruskoulu Vuosaaressa ja Jätkäsaaressa sijaitseva International School of Helsinki. International School of Helsingin ekaluokkalaisten kanssa yhteistyötä tehtiin tiiviisti Kivelän seniorikeskuksen kanssa, jonne oppilaat veivät kevätkortteja huhtikuussa ja esittivät laulutervehdyksen seniorikeskuksen sisäpihalla toukokuussa.

– Pelotti ja jännitti ensin, mutta sitten olikin hauskaa, kiteytti eräs innokas oppilas. Ikääntyneet olivat molemmista tempauksista otettuja ja kiittivät moneen kertaan virkistyksestä.

Vuoniityn peruskoulun yläkoulun 7. luokan kotitalousryhmät toteuttivat nelipäiväisen leipomistempauksen Vuosaaren yksityisiin palvelutaloihin, ja 9. luokan oppilaat esittivät runoja puhelimen välityksellä äidinkielen tunnilla kahteen eri yksityiseen palvelutaloon. Yläkoululaiset saivat ikääntyneiltä kiitosta upeasti lausutuista runoista, hyvistä suklaapikkuleivistä sekä kohteliaisuudesta ja reippaudesta. Palautteen perusteella yläkoululaisten mielestä parasta vapaaehtoistoiminnassa oli hyvän mielen antaminen ikääntyneille.

Kouluyhteistyön pilotoinnin opit, palaute, johtopäätökset ja ideat tulevia välittämisen keikkoja varten kerättiin talteen. Kouluyhteistyö osoitti, että nuorten ja ikääntyneiden ylisukupolviset kohtaamiset ovat hyvin arvokkaita ja tuovat iloa molemmille osapuolille. Kouluyhteistyön pilotointi toteutettiin Kuluttajaosuustoiminnan säätiön tuella.