Eräs yhteiskunnan uusista ilmiöistä on jakamistalous, joka tarkoittaa lähinnä hyödykkeiden ja tavaroiden yhteiskäyttöä. Entä jos ilmiö ei tarkoittaisikaan vain aineellisten, vaan myös aineettomien asioiden kuten ilon, myötätunnon ja välittämisen jakamista? Jakamalla ilo lisääntyy ja luo osallisuuden auringon lämpöä. Miksi emme siis kierrättäisi välittämistä ja samalla loisi kestävää sosiaalista kehitystä!

Yhteisömme toiminta on alusta lähtien suuntautunut tekemiseen, antoisiin ylisukupolvisiin kohtaamisiin, joissa kohtaamme ikäihmisiä yksilöinä ja tasa-arvoisina kavereina. Emme aseta itseämme jalustalle, ja kohtele heitä autettavana massana.

Tasa-arvo on huomatuksi, kohdatuksi ja arvostetuksi tulemista ikääntyneenä, hauraana ja huonokuntoisenakin. Ihmisen ikä ja kunto eivät ratkaise hänen ihmisarvoaan. Pop up -tyyppisillä tilapäisilläkin kohtaamisilla voi olla iso merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin tuottamisessa.

Yhteisömme ei järjestä yhteisöllisyysseminaareja, vaan luomme osallisuutta ja yhdenvertaisuutta toimimalla. Elämme arvojamme todeksi yhteisön arjessa. Siskoissa ja Simoissa soi välittämisen ja osallisuuden iloinen blues.

 

Otteet on kopioitu Uusimaa-viikon uutisista artikkelista Eero Väisänen: Siskot ja Simot luo välittämisen jakamistaloutta, joka julkaistiin 10.4.2019 Uusimaa-viikon nettisivuilla. Artikkeli on osa kirjoitussarjaa, jonka teemana on yhdenvertaisuus.

Käy lukemassa koko juttu täältä.