Ajatushautomo Demos Helsinki teki Siskot ja Simot -yhteisön aloitteesta raportin, jonka otsikkona on Kohti välittämisen kansanliikettä. Toiminnanjohtajamme Eero Väisänen nostaa tässä kirjoituksessa esiin muutamia huomioita raportista ja sen herättämistä ajatuksista.

Useimpien 1800-luvun loppupuolella syntyneiden kansanliikkeiden tavoitteena oli kansan sivistäminen eri näkökulmista. Kansanliikkeiden toimintaa ryydittivät selkeät tavoitteet ja vahva halu toimia muutoksen puolesta. Kansanliikkeiden toiminta oli osaltaan synnyttämässä kansallista heräämistä, jota tarvittiin maamme itsenäistymisen tueksi.

Kansanliikkeet kanavoivat myös tunteita. Tunteet voivat olla myönteisiä samaistumisen, innostumisen ja ihastumisen tunteita tai niiden vastatunteita, kuten viha ja raivo, epäkohdiksi koettuja asioita vastaan. Kansanliikkeet rakentuvat usein sellaisten ilmiöiden ympärille, jotka yhdistävät yksilöitä ja eri toimijoita yhteisen vision ja yhteisten tavoitteiden taakse. Tunnistan tästä, että Siskot ja Simot-yhteisö toimii välittämisen puolesta välinpitämättömyyttä ja itsekkyyttä vastaan.

Raportti vahvistaa näkemyksemme siitä, että välittämisen teema on yhteiskunnallisesti hyvin ajankohtainen ja tärkeä. Se on asia, mitä yhteiskunta tarvitsee enemmän kuin mitään muuta. Välittämisen kansanliike on ennen kaikkea sivistysliike: se on sydämellä kokemista, kohtaamista ja käsillä toimimista toisten hyväksi. Siis sitä samaa toimintaa, mitä Siskot ja Simot on tehnyt pop up -vapaaehtoisuuden ja välittämisen kulttuurin edistämiseksi kohta 10 vuotta.

Yhteiskunta tarvitsee uutta kansallista heräämistä välittämisen tarpeeseen. Toivottavaa olisi, että välittämisen kansanliike olisi ekososiaalinen sivistysliike, joka toimii muiden ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin hyväksi. Sen läpimurto voisi saada huomiomme ja toimintamme siirtymään aidosti välittävän kohtaamiseen tarpeessa oleviin ihmisiin sekä luonnon hätätilaan. Raportti antaa hyvän pohjan lähteä suunnittelemaan prosessin seuraavaa vaihetta.

Kiitos Demos Helsinki!

Lue Demoksen raportti kokonaisuudessaan täältä! >

Demos Helsinki teki raportin Siskot ja Simot -yhteisön aloitteesta. Sen kanssatilaajina olivat Kansalaisareena ja Oikeusministeriö.