#Berörmeddikt

Vi borde säga åt varandra,
inte förlåt, att jag knuffade
utan tack för att du rörde.

Eeva Kilpi

Får poesi ditt hjärta att klappa? Längtar du efter bemötanden utan generationsgränser? Kom med i Diktluren!

Siskot ja Simot ordnar en Diktlur händelse som sker per telefon och där två mänskor bemöter varandra i en interaktion i form av dikt. En dikt som läses upp i telefon är ett sätt att visa omsorg åt en åldring under en tid då möjligheterna att mötas personligen är begränsade.

Åldringar som önskar sig en aning lyrik i sin vardag har möjlighet att beställa en gratis poesistund. Man kan också beställa en poesistund för sin egen föråldrade förälder, far- eller morförälder, vän eller annan närstående för att pigga upp deras dag. 

Vem som helst som är intresserad kan anmäla sig som frivillig att ringa poesisamtal och man behöver inga speciella diktläsartalanger. Efter att man anmält sig som frivillig blir man instruerad inför uppdraget och får tillgång till Diktbanken som Siskot ja Simot sammanställt tillsammans med olika experter.

Frivilliga kan anmäla sig under tiden 4.4.-21.4. via evenemangskalendern. Efter att man anmält sig som frivillig får man instruktioner om hur Diktluren fungerar.

Man kan beställa ett gratis poesisamtal åt sig själv eller en föråldrad närstående på numret 09 3152 4400. Beställningar tas emot under tiden 25.4.-18.5. må-to mellan kl. 9-14. Försäkra dig om att åldringen som ska få ett poesisamtal är medveten om samtalet. Man kan beställa en dikt bland följande teman: glädje och lycka, fosterland, natur, familj och hem eller kärlek och vänskap. Man kan även önska ett lämpligt tillfälle för samtalet.

Diktluren hämtar med sig glädje till våren och erbjuder ett uppmuntrande och varmt mötande för personerna i båda ändorna av luren.

Låt oss säga det med en dikt: Jag bryr mig!

Följ kampanjen i sociala medier och delta: #runoluuri #kosketarunolla #diktlur #berörmeddikt

Anmäla dig som frivillig