Luovasti liikkeelle yhdessä liikkumisen iloa ikääntyneille Helsingissä (päättynyt hanke)

Luovasti liikkeelle yhdessä -hanke sai alkunsa halusta edistää ikääntyneiden liikkumista ja sosiaalista vuorovaikutusta. Luovissa liikkumiselämyksissä nautittiin yhdessäolosta muiden ikäihmisten kanssa sekä virkistettiin kehoa sekä mieltä.

Hankkeen aikana toteutettiin liikkumista ja kulttuuria luovasti yhdistäviä -tapahtumia

Tapaamisia järjestettiin Helsingissä Munkkiniemen ja Etelä-Haagan alueilla yhteistyössä muun muassa kirjastojen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa yhteensä 101 kertaa. Toiminnassa oli yhteensä n. 800 osallistumista tai kohtaamista. Tapaamisten teemat olivat monipuolisia ja osallistujilta kysyttiin toiveita sisällöille. Teemoja olivat mm. ”Tasapaino tukevaksi”, ”Sitkeä selkä”, ”Levyraatijumppa”, kirjavenyttely, kulttuurikävely, aivo- ja muistijumppa ja pihapelit kuten frisbeegolf, joka oli monelle uusi ja innostusta herättävä tuttavuus.

Ryhmäläiset saivat tietoa toimintakyvyn ylläpidosta sekä uusia kokemuksia ja ideoita liikkumisen lisäämiseen. Ryhmissä korostettiin vuorovaikutusta ja tapaamisten lopuksi rupateltiinkin aina kahvikupin ääressä. Tämän osallistujat kokivat erittäin tärkeänä osana ryhmätoimintaa. “Mielenkiintoista kuulla muiden osallistujien elämänkokemuksista” “Kahvit kävelyn päätteeksi tärkeät.”

Toimintaa järjestettiin mm. Etelä-Haagan ja Munkkiniemen kirjastossa, Munkkiniemen nuorisotilassa, Etelä-Haagan VPK-talolla sekä taloyhtiöiden kerhotiloissa sekä kirkossa.

Toiminta laajensi osallistujien sosiaalisia suhteita sekä innosti liikkumaan

Hankkeen päätteeksi tehtyyn loppukyselyyn vastanneista yli puolet kertoivat, että tapaamiset olivat innostaneet liikkumaan myös ryhmän ulkopuolisella ajalla. Suurin osa kertoi lisänneensä kävelyä ja kotijumppaa. Muutama oli aloittanut kuntosaliharjoittelun tai suunnitteli ulkokuntosalilaitteiden hyödyntämistä jatkossa. “Aloitin vihdoin kuntosaliharjoittelut lihasvoiman lisäämiseksi. Se oli todella tärkeää!”

Kyselyn mukaan tapaamiset olivat lisänneen sosiaalista vuorovaikutusta osallistujien kesken. Kaikki olivat jutelleet muiden osallistujien kanssa ja suurin osa vastaajista kertoi tutustuneensa muihin osallistujiin, ja puolet  koki ystävystyneensä jonkun toisen osallistujana kanssa. Suurin osa vastanneista oli myös saanut tukea ja vinkkejä arkeensa muilta osallistujilta. Tapaamisten jälkeen jokaisella kyselyyn vastanneilla osallistujilla on ollut hyvä mieli. Vastaukset avoimiin kysymyksiin tiivistävät tapaamisten tärkeyden niin arjen kannattelussa kuin sosiaalisissa suhteiden ylläpidossa: “Yksineläjän on hyvä tavata ihmisiä eri tilanteissa”. “Ryhmä on ollut tärkeä viikkorytmin kannalta”.

Ryhmät ja liikkumistuokiot olivat kaikille avoimia ja maksuttomia. Hanketta rahoitti Helsingin kaupunki.

Luovasti liikkeelle yhdessä tapahtumia järjestettiin keväällä 2022 seuraavasti:

Luovasti liikkeelle Etelä-Haagan kirjastossa

Ohjelmassa oli rauhallisia liikkumistuokioita ja kehonhuoltoa yhdistettynä erilaisiin kulttuurisiin teemoihin.

Ma 30.1. Kirjavenyttely:  kehonhuoltoa ja lukuvinkkejä (sisällä)

Ma 13.2. tasapaino tukevammaksi: helppoja tasapainoharjoituksia, halukkaille tasapainotesti (sisällä)

Ma 27.2. Sitkeyttä selkään: Selän liikkuvuuden lisääminen ja vahvistaminen. (sisällä)

Ma 13.3. Aivojumppa: Kulttuuriaiheinen tietovisa ja aivoja aktivoivaa jumppaa (sisällä)

Ma 27.3. Kirjallisuuskävely: Kävelyä & lukuotteita kirjallisuudesta.

Ma 17.4. Puistorastit: Läheisessä puistossa ”rastirata”: mieltä ja kehoa helliviä tehtäviä.

Ma 8.5. Kotikaupunkipolku -kävely: Kävely lähialueen historiallisiin kohteisiin.

Ma 22.5. Pihapelit: pelataan tuttuja pihapelejä.

Luovasti liikkeelle Munkkiniemen kirjastossa

Ohjelmassa oli rauhallisia liikuskelutuokioita ja kehonhuoltoa yhdistettynä erilaisiin kulttuurisiin teemoihin ja kahvitteluun.

ke 25.1. Kirjavenyttely: kehonhuoltoa ja lukuvinkkejä (sisällä)

ke 22.2.  Tasapaino tukevammaksi: helppoja tasapainoharjoituksia, halukkaille tasapainotesti (sisällä)

ke 29.3. Sitkeyttä selkään: Selän liikkuvuuden lisääminen ja vahvistaminen. (ulkona)

ke 26..4. Kulttuurikävely: Kävely lähialueen kulttuurikohteissa.

ke 24.5. Kirjallisuuskävely: Kävelyä & lukuotteita kirjallisuudesta.

Hyvän olon kerhot senioreille

Etelä-Haagassa

  • tiistaisin klo 12-13, 31.1.-16.5.
  • VPK-talo, Kylänevankuja 5

Munkkiniemessä

  • torstaisin klo 11-12, 2.2.-11.5.
  • nuorisotalo Riihitie 22

Ota yhteyttä