Siskojen ja Simojen toiminta syntyi tarpeesta saada pop up -vapaaehtoisia kohtaamaan ikäihmisiä ja ilahduttamaan heitä yhteisissä tapahtumissa, Välittämisen keikoilla. Keikoille osallistuvat vapaaehtoiset siskot ja simot ovat vastuullisia kansalaisia, lähimmäisiä, jotka antavat oman panoksensa välittämisen kansanliikkeeseen. Siskojen ja Simojen visiossa Suomi on välittämisen ja yhteisvastuun yhteiskunta, jossa kansalaiset ottavat vastuuta omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista.

Vapaaehtoiset voivat edustaa taustaltaan pankkivirkailijoita, myyjiä, lakimiehiä, opettajia opiskelijoita, yrittäjiä tai mitä tahansa ammattiryhmää.  Emme luokittele ihmisiä sen mukaan, mitä he tekevät työkseen, emmekä kysele vapaaehtoisten ammattitaustoja. Ne eivät ole olennaisia vapaaehtoistoiminnassa. Tärkeintä on halu antaa aikaa toisten hyväksi.

Uskomme välittämisen ja myötätunnon jakamisen voimaan. Antaessaan saa. Jokaisella täytyy olla oikeus antaa – oikeus olla mukana vapaaehtoistoiminnassa. Emme syrji tai leimaa ihmisiä perusteettomasti vapaaehtoisina. Toki edellytämme, että kaikki sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin, jotka tehdään aina kaikille etukäteen selväksi.

Sosiaalisessa mediassa on esitetty muutamia kriittisiä kommentteja Siskot ja Simot -yhteisön yritysyhteistyöstä. Kyseessä ei ole tuoteyhteistyö ja molemmat osapuolet tietävät, että tapahtumissamme ei kaupata ikäihmisille mitään, ei edes ohimennen. Sen sijaan saamme yritysyhteistyön kautta ison joukon vapaaehtoisia kohtaamaan ikäihmisiä. Se on arvokasta. Siksi toivomme myös lisää yrityskumppaneita.

Tutkimukset kertovat, että kotona ja palvelutaloissa asuu paljon yksinäisiä vanhuksia, joita ilahduttaisi yhteinen ulkoiluretki, piknik, musiikkihetki tai muu arjen piristys. Antoisille hyville kohtaamisille on paljon tarvetta.  Annetaan ilman ennakkoluuloja kaikille mahdollisuus olla välittämisen viestinviejinä, jotta saamme koko Suomen keikalle ja visiomme välittämisen yhteiskunnasta toteutuu.

Eero Väisänen
toiminnanjohtaja