Vapaaehtoistoiminnan suosio on kasvussa – erityisesti helpoksi ja hauskaksi koetun vapaaehtoistoiminnan. Tämä on huomattu matalan kynnyksen keikkavapaaehtoistoimintaa järjestävässä ja kehittävässä Siskot ja Simot -yhteisössä.

Siskoissa ja Simoissa tehtiin yli 2 000 tuntia vapaaehtoistyötä vuonna 2019. Vapaaehtoiskeikkoja järjestettiin yli 80 eri puolilla Suomea.

Toiminnassa tavoitettiin vuoden aikana ikäihmisiä lähes 4 700 kertaa: noin 90 kertaa joka viikko. Seitsemättä kertaa järjestetty joulukorttitempaus oli menestys: lähes 18 500 ikäihmistä sai joulukortin tuntemattomalta ilahduttajalta.

Jokainen yhdessä koettu ilon hetki on omiaan torjumaan yksinäisyyttä. Se on Siskojen ja Simojen toiminnan tavoitteena. Helppo ja hauska hyväntekeminen tuo iloa niin tekijälleen kuin saajalleen.

– Sidosryhmille tehdyssä palautekyselyssä kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kohtaamiset välittämisen keikoilla tuovat iloa ikäihmisille. Samoin kokivat vapaaehtoiset, Siskojen ja Simojen toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo.

– Hyvän mielen ja ilon tuottaminen keikoilla kohdatuille ikäihmisille on omiaan tuomaan iloa myös vapaaehtoisille, Väisänen huomauttaa.

Siskojen ja Simojen toiminnalla vastataan ihmisten tarpeeseen osallistua sitoumuksetta pop up -tyyppiseen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaan.

– Vuosi 2019 oli vilkas. Hienot tuloksemme olivat mahdollisia vain hienojen vapaaehtoisten avulla. Lämmin kiitos kaikille toiminnassamme mukana olleille ja toimintaamme tukeneille yhteistyökumppaneillemme! toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo.

Tarkemmat tiedot Siskojen ja Simojen vuodesta 2019 löydät täältä.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Eero Väisänen, eero.vaisanen@siskotjasimot.fi / 050 545 3145