Kouluyhteistyö

Siskot ja Simot pilotoi koulujen ja oppilaitosten vapaaehtoistoimintaa Helsingissä keväällä 2022. Hankkeen menestyksen innoittamana toimintaa laajennettiin syksyllä 2022 Espooseen ja vuoden 2023 alusta mukaan liittyy Vantaa. 

Toiminnan tavoitteena on tuottaa antoisia ylisukupolvisia kohtaamisia, vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja tarjota nuorille mahdollisuus tutustua vapaaehtoistoimintaan. Toiveena on lisäksi kaikille osapuolille iloa, hyvää mieltä ja yhteisöllisyyden kokemista.

Siskojen ja Simojen toiminta on ryhmämuotoista, joten se sopii hyvin koululuokille tai -ryhmille. Ideana on, että oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa toiminnan aiheeseen liittyvillä oppitunneilla. Esimerkkeinä kotitaloustunnilla leipominen palvelutalon asukkaille, musiikkitunnilla pieni yhteislaulutuokio ikäihmisten iloksi tai, vaikka yhteinen ulkoiluhetki liikuntatunnin puitteissa.

Toiminnasta vastaava Siskojen ja Simojen koordinaattori huolehtii käytännön järjestelyistä mm. ikääntyneiden tavoittamiseksi. Hän tekee myös kouluvierailuja, joissa kertoo vapaaehtoistoiminnasta ja ideoi yhdessä oppilaiden kanssa toteutettavaa toimintaa.

Vantaalla pilotoidaan 2023 lähihoitajaopiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan kurssien toteutusta Siskojen ja Simojen koulu- ja oppilaitosyhteistyön kautta.

Kouluyhteistyö:

  • Kansalaiskasvatusta
  • Mukavia ja helppoja kokemuksia arvokkaasta vapaaehtoistoiminnasta
  • Ylisukupolvisia kohtaamisia
  • Iloa ja merkityksellisyyttä ikäihmisten elämään
  • Sosiaalista hyvinvointia ja iloista mieltä kaikille

Ota yhteyttä ja kysy lisää:Siskojen ja Simojen pääkaupunkiseudun toimintakoordinaattoriMari Ruutinenmari.ruutinen@siskotjasimot.fi041 311 6903ma-to 9-15